Arabuluculuk Ücreti Hesapla

ARABULUCU & AVUKATLIK

ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

Anasayfa

 

2019 YILI

İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşma bedeli ve başvurucu dahil olmak üzere taraf sayısını ilgili kutulara girip "hesapla" tuşuna basıldığında anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise -taraf sayısı da göz önüne alarak- en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir. Taraf sayısında tarifede bir sınır yoksa da program 10 taraf sayısına kadar hesaplama yapar.

 

2- Ödemeyi tek tarafın yapmasına veya tarafların eşit ödemesine göre ücreti taraf sayısına göre bölüştürür. Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

 
Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

 

 

 

 

 

 

ANLAŞMA MİKTARI TARAF SAYISI EN AZ ÜCRET
  0,00
     
ORAN  ANLAŞMA ÜCRET
%6,00 0,00
%5,00 0,00 0,00
%4,00 0,00 0,00
%3,00 0,00 0,00
%2,00 0,00 0,00
%1,50 0,00 0,00
%1,00 0,00 0,00
%0,50 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00
  
ÖDEMEYİ TEK TARAF YAPACAKSA ÜCRET 0,00
TARAFLARA EŞİT PAYLAŞILAN ÜCRET 0,00

ÖDEMEYİ TEK TARAFIN YAPMASI

 

STOPAJLI MAKBUZ ÖRNEĞİ

BRÜT

0,00

STOPAJ

0,00

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
 

STOPAJSIZ MAKBUZ ÖRNEĞİ

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
 

ÖDEMEYİ TARAFLARIN EŞİT YAPMASI

   

STOPAJLI MAKBUZ ÖRNEĞİ

BRÜT

0,00

STOPAJ

0,00

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
   

STOPAJSIZ MAKBUZ ÖRNEĞİ

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00

***

BİR ARABULUCUNUN GÖREV YAPIŞINA VARSAYILARAK

2019 ARABULUCULUK TARİFESİ İKİNCİ KISMA GÖRE :

KADEMELER ORAN
İLK 35.000,00 TL. İÇİN

%6,00

SONRAKİ 45.000,00 TL. İÇİN %5,00
SONRAKİ  80.000,00 TL. İÇİN %4,00
SONRAKİ  240.000,00 TL. İÇİN %3,00
SONRAKİ  600.000,00 TL. İÇİN %2,00
SONRAKİ  750.000,00 TL. İÇİN %1,50
SONRAKİ 1.250.000,00 TL. İÇİN %1,00

3.000.000,00 TL. DEN SONRASI İÇİN

%0,50

 

Reklam