Arabuluculuk Ücreti Hesapla

ARABULUCU & AVUKATLIK

ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

 

ARABULUCULUKTA 2019 YILI TARİFESİNE GÖRE

AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, görüşmeye katılan vekilin vekalet ücretini, tarafların anlaştığı miktar üzerinden Avukatlık asgari ücret tarifesinin III. kısmına göre hesaplar.

 

2-Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve ve yine ödemeyi yapana göre Stopajlı- Stopajsız olarak Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

3-Hem en az ücret 750 Tl.den aşağı olamaz kuralını hem de ücretin anlaşma bedelini geçemez kuralını göz önüne alır.

 

 

 
Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

Arabuluculuk sonucu anlaşılan tutarı

kutucuğa giriniz

 

 

 

ANLAŞMA MİKTARI :  

 
ÖNCEKİ KADEMEYLE TOPLAMI ORAN  ANLAŞMA ÜCRET
İLK 35.000,00 %12,00 0,00
SONRAKİ 45.000,00 %11,00 0,00 0,00
SONRAKİ 80.000,00 %8,00 0,00 0,00
SONRAKİ 240.000,00 %6,00 0,00 0,00
SONRAKİ 600.000,00 %4,00 0,00 0,00
SONRAKİ 750.000,00 %3,00 0,00 0,00
SONRAKİ 1.250.000,00 %1,50 0,00 0,00
3.000.000,00 DEN SONRASI %1,00 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00
  

ARABULUCULUK SONUCU  TAHAKKUK EDEN

AVUKATLIK ÜCRETİ

0,00
   
 

TAHAKKUK EDEN ÜCRETE GÖRE MAKBUZ ÖRNEKLERİ

 
AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAKBUZ ÖRNEĞİ -STOPAJLI
BRÜT 0,00
STOPAJ 0,00
NET ÜCRET 0,00
KDV % 18 0,00
TOPLAM 0,00
   
AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAKBUZ ÖRNEĞİ-STOPAJSIZ
NET ÜCRET 0,00
KDV % 18 0,00
TOPLAM 0,00
Reklam

 

***

2019 AVUKATLIK TARİFESİ ÜÇÜNCÜ KISMA GÖRE :

 

KADEMELER ORAN ÖNCEKİ KADEMEYLE TOPLAMI
İLK     35.000,00 TL. İÇİN

%12,00

35.000,00
SONRAKİ 45.000,00 TL. İÇİN

%11,00

80.000,00
SONRAKİ 80.000,00 TL. İÇİN %8,00 160.000,00
SONRAKİ   240.000,00 TL. İÇİN %6,00 400.000,00
SONRAKİ   600.000,00 TL. İÇİN %4,00 1.000.000,00
SONRAKİ   750.000,00 TL. İÇİN %3,00 1.750.000,00
SONRAKİ 1.250.000,00 TL. İÇİN %1,50 3.000.000,00
3.000.000,00 TL. DEN SONRASI İÇİN %1,00 3.000.000,00 DEN SONRASI