Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Platformu.. www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

Anasayfa

 

2020 YILI

İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşma bedeli ve başvurucu dahil olmak üzere taraf sayısını ilgili kutulara girip "hesapla" tuşuna basıldığında anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise -taraf sayısı da göz önüne alarak- en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

 

2- Ödemeyi tek tarafın yapmasına veya tarafların eşit ödemesine göre ücreti taraf sayısına göre bölüştürür. Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

 
Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

 

 

 

 

 

 

www.arabulucuhesap.com

 

ANLAŞMA MİKTARI TARAF SAYISI EN AZ ÜCRET
  0,00
     
ORAN  ANLAŞMA ÜCRET
%6,00 0,00
%5,00 0,00 0,00
%4,00 0,00 0,00
%3,00 0,00 0,00
%2,00 0,00 0,00
%1,50 0,00 0,00
%1,00 0,00 0,00
%0,50 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00
  
ÖDEMEYİ TEK TARAF YAPACAKSA ÜCRET 0,00
TARAFLARA EŞİT PAYLAŞILAN ÜCRET 0,00

ÖDEMEYİ TEK TARAFIN YAPMASI

 

STOPAJLI MAKBUZ ÖRNEĞİ

BRÜT

0,00

STOPAJ

0,00

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
 

STOPAJSIZ MAKBUZ ÖRNEĞİ

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
 

ÖDEMEYİ TARAFLARIN EŞİT YAPMASI

   

STOPAJLI MAKBUZ ÖRNEĞİ

BRÜT

0,00

STOPAJ

0,00

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00
   

STOPAJSIZ MAKBUZ ÖRNEĞİ

NET ÜCRET

0,00

KDV % 18

0,00

TOPLAM

0,00