Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Platformu.. www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

 

2021 YILI

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

ANLAŞMA DIŞINDAKİ HALLERDE

SAVCILIKÇA ÖDENECEK

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma dışındaki hallerden biriyle sonuçlanması halinde, savcılıkça ödenecek arabuluculuk ücretini hesaplar.

2-Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

 

 

        

 

Anlaşmazlık Türü ?

 

    İşçi-İşveren Uyuşmazlığı
    Ticari Uyuşmazlık
    Tüketici Uyuşmazlığı

 

 

 

Reklam