Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Platformu.. www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

2021 YILI

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

2-Ödemeyi tüketici tarafın (onun adına bakanlıkça) yapmasına, satıcı-sağlayıcının yapmasına  veya tarafların eşit ödemesine göre ücreti taraf sayısına göre bölüştürür.

3-Tüketici anlaşma ile kendisine düşen ücretin tamamını veya bakanlıkça ödenen kısımdan artan kısmı ödemek istemesi halindeki bakiye ücreti de hesaplar.

Tercihlerinizi Yapınız


 

 

4- Anlaşmaya göre ücreti kim ödeyecek?

    Tüketici Ödeyecek
    Satıcı-Sağlayıcı Ödeyecek
    Eşit Ödenecek

 

 

 

Reklam