Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

 

www.arabulucuhesap.com

 

Anasayfa
Ana Sayfa

 

2023 YILI

DİĞER HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

Kira, kat mülkiyeti, Komşuluk hukukundan ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşma bedeli ve başvurucu dahil olmak üzere taraf sayısını ilgili kutulara girip "hesapla" tuşuna basıldığında anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise -taraf sayısı da göz önüne alarak- en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

 

2- Ödemeyi tek tarafın yapmasına veya tarafların eşit ödemesine göre ücreti taraf sayısına göre bölüştürür. Çıkan ücreti % 20 KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

 

 

 

www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

DİĞER HESAPLAMA SAYFALARI

 

Herhangi bir tutardan makbuzun tüm tutarlarını bulma

Toplamdan Yüzde (KDV ) Bulma Ve Yazıya Çevirme

Matrahtan KDV (Yüzde) Bulma Ve Yazıya Çevirme

KDV den Matrahı Bulma Ve Yazıya Çevirme

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Çok Sayıyı Yazıya Çevirme

Yaş Hesaplama

Bozuk Para - Metal Ve Kağıt Paraların Tutarını Bulma

 

 uzunsag
Reklam