Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

 

www.arabulucuhesap.com

 

 

Serbest Meslek Ücreti veya

Serbest Meslek Makbuzunda yer alan

herhangi bir değerden, diğerlerini bulma

-KDV oranı % 20 ve

Stopaj oranı % 20 varsayılmıştır.-

 

www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

1-Stopaj var mı?

Var   Yok

2-Sadece birine tutar giriniz.

 

Total (KDV dahil-Stopaj düşülmemiş Toplam) Tutar

 

 

Makbuz Dışı Opsiyonel (Vergisiz Tutar)

   

 

↑ Seçimlerinizi Yapınız ↑

Hesaplama Sonucu

MAKBUZ

Brüt

 

0,00  
KDV (% 20)

+

0,00  

KDV'li Toplam

 

0,00  
Stopaj (% )

-

0,00

 

Net

 

0,00  
 

 

   

VERGİYE GÖRE ÖZET

Vergiler

 

0,00  

Vergilerden geriye kalan

+

0,00  

Toplam

 

0,00  
www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

DİĞER HESAPLAMA SAYFALARI

 

Herhangi bir tutardan makbuzun tüm tutarlarını bulma

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Çok Sayıyı Yazıya Çevirme

Yaş Hesaplama

Bozuk Para - Metal Ve Kağıt Paraların Tutarını Bulma

 

 uzunsag
Reklam