Arabuluculuk Ücreti Hesapla

ARABULUCU & AVUKATLIK

ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

TUTCEL

Otomatik Arabulucu Tutanağı Hazırlama Dosyası

--------------------------------

Ücretsiz indir, dene, kullan, katkıda bulun.

Versiyon tarihi : 01.12.2022

--------------------------------

TUTCEL Nedir?

***

Ücretsiz TUTCEL indir

 


TUTCEL nedir ?

Arabulucu Av. Halil Doğan tarafından kendi kullanımı için geliştirilmiş, arabulucuların hizmetine ücretsiz olarak sunulmuş, ismini TUTanak ( TUT ) ve ExCEL ( CEL ) den almış bir excel dosyasıdır.

 

Arabulucuların manuel olarak yazdıkları;

 

* ilk takip föyü,

* taraflara gönderilecek ilk bilgilendirme mesajı,

* ilk toplantı daveti mesajı,

* toplantı "bugün" mesajı,

* ilk toplantı toplantı erteleme tutanağı,

* ikinci toplantı erteleme tutanağı,

* son tutanak,

* anlaşma tutanağı

* savcılığa verilecek dilekçe

 

gibi formları otomatik hazırlar.

 

 

 

Yorum ve katkılarınızla gelişecek bir açık kaynak yazılımıdır. Hiç bir kod gizlenmemiştir.

 

TUTCEL Nasıl Çalışır?


TUTCEL hakkında
1-“arabulucu” sayfasında arabulucuya ait bilgiler önceden kaydedilir.
2-Dosya arabulucuya atandıktan sonra bu dosyanın bir kopyası “farklı kaydet” le arabulucunun o dosyaya vereceği bir numara veya bir isimle kaydedilir. Mesela “ara75.xlsm”.
3- Arabuluculuk bürosundan bildirilen ve arabulucunun görev geldikten sonra edindiği, dosya ve taraflarla ilgili bilgiler "1-dosya" ve "2-taraflar" sayfalarındaki hücrelere yazılır.
4-Taraflar ve/veya vekillerine gönderilecek ilk mesaj, ilk toplantı daveti mesajları bu isimli sayfalarda kime gönderilecek tercihi yapılarak çıkan metin kopyalanarak whatsapp veya maille gönderilir. Dosya bilgileri "1-dosya" ve "2-taraflar" sayfasından otomatik gelir, tekrar girmeye gerek olmaz. (kopyalanan mesaj whatsapp’a direk yapıştırıldığında metin olarak değil resim olarak geçer. Metinde tıklanacak link varsa tıklanmaz. Bu sebeple metin olarak gönderilmek istenirse önce bir Word yada not defteri sayfasına yapıştırıp sonra whatsapp’a yapıştırıldığında linkler tıklanabilir olmaktadır. Bu durum sadece whatsappta söz konusu olup, tarayıcılarda veya mail programlarına yapıştırmada sorun oluşturmaz.
5-İlk Toplantıda erteleme varsa ilk tabloya ertelenen tarih ve saat girildiğinde ilk toplantı tutanağı erteleme maddesini de kapsayacak şeklide hazırlar. İkinci toplantıda da bir erteleme söz konusu olursa yine ilk tabloya girilmesi kaydıyla 3. toplantının tarih ve saatiyle birlikte "ikinci toplantı tutanağı"nı hazırlanır.
6-Toplantı başladığında yüzyüze katılanların, telekonferansla katılanların ve katılmayanların tutanağa otomatik yazılabilmesi için "3-katılanlar-1" sayfasındaki kutucuklara tik atılması gerekmektedir. "2-taraflar" dosyasına girilen taraf, temsilcisi ve vekili isimleri otomotik bu sayfaya geldiğinden elle müdahale olmamalıdır. Sadece gelen isim karşısındaki telekonferans, yüzyüze ve katılmadı şıklarından birini tercih etmek yeterlidir. Taraf katılmadı ise tarafa ulaşıldı-ulaşılamadı şıklarını da işaretlemek gerekmektedir.
Toplantı başladıktan sonra tutanak hazırlanırken “"4-tercihler"” sayfasında birkaç tercihi işaretlemek gerekmektedir. ""4-tercihler"" sayfasında yapılacaklar ilk sütunda numaralandırılmıştır.
A-İhtilafın iş, Tüketici veya Ticari olduğunu;
B-İş ihtilafı ise taleplerin ne olduğu boş kutucuklara tik koyma suretiyle belirlenir.

 

Eski tercihler sayfası iki ayrı sayfa olarak düzenlenmiştir.

İş uyuşmazlıkları için                   : '4-tercihler-is'

Ticari-Tüketici uyuşmazlıkları için  : '4-tercihler-ti-tu'

 

İş uyumazlıkları "İşe İade", "Diğer haklar" ve "Karma olarak 3 kısımda ele alınmıştır.

Ticari ve Tüketici ihtilafı ise “ '4-tercihler-ti-tu' sayfasındaki “TİCARİ -TÜKETİCİ DAVALARINDAKİ TALEPLERİ GİRİNİZ.” bölümüze elle yazılması gerekmektedir.


C-Diğer tarafın idare olması ve komisyonla temsil edilmesi halinde komisyon üyelerinin adlarını "2-taraflar"da ilgili hücrelere girilmesi gerekmektedir. Komisyonla temsil edilen idare “diğer taraf 1 “ olarak girilmelidir.
D-Sürecin nasıl bittiğine dair 8 başlıklı tercih kutusundan biri seçilmelidir. Anlaşma, Görüşme sonunda anlaşamama gibi.
7- "1-dosya" ve "2-taraflar", “"3-katılanlar"” ve “"4-tercihler"” sayfasındaki seçimler yapılınca sonuçlar "ilk mesaj", "ilk toplantı mesaj", "ilk tutanak", "ikinci tutanak“, "son tutanak”, “anlaşma” ve “dilekçe” sayfalarına otomatik gelmektedir.

Süreç boyunca en fazla 3 toplantıya göre düzenlenmiştir.

İlk toplantı, son toplantı olabilir.

İlk toplantıda 3-Katılanlar-1 sayfasında, ikinci toplantıda 3-Katılanlar-2 sayfasına, üçüncü toplantıda 3-Katılanlar-3 sayfasında tik atılması halinde toplantıya kimin nasıl katıldığı veya katılmadığı konusu tutanaklara dercolunur.


"8-Süreç anlaşma ile bittiğinde “anlaşma” sayfasına dosya bilgileri otomatik gelmekle beraber, anlaşma maddesini “""4-tercihler""” sayfasına yazmanız halinde o da otomatik olarak anlaşma metnine işlenir.
Anlaşma bedelinin “Tek ödeme” ve “Taksitli” seçeneklerine göre belirleme imkanı sağlanmıştır.
Ödeme taksitli mi seçeneğine tıklanmamışsa sistem “Tek ödeme” olarak kabul eder. Anlaşma tutarı ve alt satırdaki vade tarihini yazılması halinde bilgiler (tutar ve vade) tutanağa otomatik geçer.
Taksitli seçeneği kutusuna tik atılması halinde 4 seçenek ortaya çıkar.
1-Taksit Tutarı Eşit- Vade Sıralı
2-Taksit Tutarı Serbest -Vade Sıralı
3-Taksit Tutarı Eşit -Vade Serbest
4-Taksit Tutarı Serbest- Vade Serbest

İki satırdaki tutar ve vade şıkları default olarak “serbest”tir. Kutucuğa tik atılması halinde tutar eşit, vade sıralı olabilir.
Taksitli kısımdaki tercihlerden sonra eğer tutar ve vade serbest seçilmişse klavyeden girişinizi yapmalısınız. Tutar eşit seçilmiş ise girdiğiniz tutar girilen taksit sayısına otomatik bölünür. Vade sıralı seçilmişse girilen ilk tarihten sonra birer ay sonrası otomatik olarak belirlenir."
9-Süreç anlaşma dışındaki seçeneklerden biriyle bitip, savcılığa makbuz kesildiğinde ilgili makama yazılacak üst yazı/ dilekçe metni “dilekçe” sayfasında yer almaktadır. Burada “Makbuz Tarihi” ve “makbuz no” nun elle girilmesi yeterli olacaktır. Dosyaya ait diğer bilgiler otomatik yerleştirilmektedir.
10-İlk tablo 2 başvurucu, 10 diğer taraf, temsilci ve vekilleri düşünülerek yapılmıştır. 3 Komisyon üyesi ismi de düşünüldüğünde 39 isim girme imkanı bulunmaktadır.
11-Taraf sayısı, temsilci ve vekillerin var olup olmamasına göre tutanak sayfasındaki satırlar yer değiştirmektedir. Bu sebeple son tutanağa ve anlaşma tutanağına son şeklini verirken Ctrl+S tuşlarına basmanız halinde satır yükseklikleri kendiliğinden metnin çokluğuna göre ayarlanır.
12-"4-tercihler" sayfasından 8. nolu bölümde anlaşılan rakamı kim/ler/in kim/ler/e ödeyeceği ve arabuluculuk ücretinin kim/ler tarafından ödeneceği ilgili kutucuklara "tik" atılarak belirlenir. Birden fazla kişi seçilebilir. 9. maddede www.arabulucuhesap.com dan veya başka yolla hesaplanan arabuluculuk ücreti bu bölümdeki yeşil kısımlara girilir. Arabuluculuk ücret tutarı olarak klavyeden girilen kısımlar alt satıra otomatik olarak "yazıyla" yazdırılır. Ödeyecek taraf sayısı birden fazla ise girilen tutarı, ödeyecek taraf sayısına bölüp alt satırlara rakam ve yazıyla yazar.
"13-""Metinler"" sayfasında tutanaklara otomatik gelmesini istediğimiz metinler yazılmıştır. Kullanıcı metnin yerini değiştirmeden, aynı hücreye yeni yazı yazarak, muhtevasını değiştirmesi halinde yeni metin tutanaklara otomatik dercedilir. Açık kaynaklı bir kodlama olduğundan kodlar gizlenmemiştir. Ancak kodlu hücrelere kodlama bilmeden giriş yapılması halinde sistemin bozulma ihtimali vardır. Bu sebeple indirilen dosyayı orjinal haliyle bilgisayarda saklamak ya da yeniden indirmek gerekir.
"
14-Son Tutanak ve Anlaşma sayfalarındaki sonuç kısmını "metinler" sayfasından değiştirmeden, "sadece bu ihtilafa özgü bir şeyler yazmak istiyorum" denmesi halinde "Serbest Son Tutanak" ve "Serbest Anlaşma" sayfaları bu ihtiyacı görecektir. Bu sayfalarda sonuç kısmı otomatik çekilmemiş olup arabulucunun elle yazılmasına müsaittir. Diğer bilgiler otomatik gelir.
 


 

TUTCEL hakkındaki soru, yorum ve katkılarınızı halildogan@gmail.com a gönderebilirsiniz.