Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

 

www.arabulucuhesap.com

 

Anasayfa

 

2024 YILI

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

 

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

2-Ödemeyi tüketici tarafın (onun adına bakanlıkça) yapmasına, satıcı-sağlayıcının yapmasına  veya tarafların eşit ödemesine göre ücreti taraf sayısına göre bölüştürür.

3-Tüketici anlaşma ile kendisine düşen ücretin tamamını veya bakanlıkça ödenen kısımdan artan kısmı ödemek istemesi halindeki bakiye ücreti de hesaplar.

 

===

Tercihlerinizi Yapınız

 

 

 

 

 

 

   


4- Anlaşmaya göre ücreti kim ödeyecek?

Tüketici Ödeyecek

Satıcı-Sağlayıcı Ödeyecek

Eşit Ödenecek

   

 

 

 

www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

DİĞER HESAPLAMA SAYFALARI

 

Herhangi bir tutardan makbuzun tüm tutarlarını bulma

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Çok Sayıyı Yazıya Çevirme

Yaş Hesaplama

Bozuk Para - Metal Ve Kağıt Paraların Tutarını Bulma

 

 uzunsag
Reklam